ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Πέμπτη, 17 Νοέμβριος 2011 17:28 διαχειριστής
Εκτύπωση PDF

Εισαγωγές μπορεί να κάνει κάθε άτομο ή εταιρεία που έχει Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.
 
           Απαραίτητα έγγραφα:
1) Τιμολόγιο από τον οίκο εξωτερικού με την περιγραφή του     εμπορεύματος αναλυτικά , τιμή μονάδας και σύνολο στο ξένο νόμισμα.
2)  Κιβωτολόγιο ή ζυγολόγιο
3) Φορτωτική (CMR ή BILL OF LADING)
4) Διατακτική (Τίτλος Κυριότητας του εμπορεύματος).
5) Πιστοποιητικά EUR1,FORMA, ATR1, ή certificate of ORIGIN
     κατά περίπτωση και εφόσον προβλέπονται.
6) Έγκριση εισαγωγής όπου και εάν χρειάζονται για κάποιες
     κατηγορίες εμπορευμάτων.

Για να κάνει κάποιος εξαγωγή πρέπει να προσκομίσει τα εξής έγγραφα:

           Απαραίτητα έγγραφα:


1) Τιμολόγιο εξαγωγής (αθεώρητο από την εφορία ή θεωρημένο χωρίς  όμως το Φ.Π.Α.)
2) Κιβωτολόγιο
3) Πληροφορίες για εγγραφή στο ειδικό μητρώο εξαγωγών.
4) Δελτίο αποστολής θεωρημένο με παραλήπτη τον πελάτη του εξωτερικού
 και τόπο παράδοσης το τελωνείο εξαγωγής.
5) Επιμηλητηριακή ενημερότητα (φωτοαντίγραφο και των 2 όψεων της κάρτας που χορηγεί το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο  που φαίνεται η εγγραφή του εξαγωγέα στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγών)

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 23 Νοέμβριος 2011 19:55
Greek English Turkish