ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Ε.Φ.Κ. ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

Πέμπτη, 17 Νοέμβριος 2011 17:30 διαχειριστής
Εκτύπωση PDF

Σε ποιες περιπτώσεις επιστρέφεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης;

Σύμφωνα με τον Ν. 2861/54 ΄΄περί μέτρων ενίσχυσης της εξαγωγής βιομηχανικών και άλλων εγχωρίων προϊόντων΄΄, επιστρέφονται στον εξαγωγέα οι δασμοί και λοιποί φόροι που αναλογούν σε πρώτες ύλες και καύσιμες ύλες, στερεές ή υγρές, που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή των εξαγόμενων προϊόντων.
Η ανωτέρω επιστροφή ενεργείται υπό την προϋπόθεση ότι η εξαγωγή των βιομηχανικών προϊόντων λαμβάνει χώρα εντός δύο ετών κατ΄ ανώτατο όριο , από την εισαγωγή των πρώτων υλών ή καυσίμων και εφόσον υποβληθεί αίτηση περί επιστροφής στο τελωνείο από το οποίο πραγματοποιείται η εξαγωγή, μαζί με την κατάθεση της διασάφησης εξαγωγής.
Η αριθ. Δ. 1116/93 Α.Υ.Ο. που αφορούσε την διαδικασία επιστροφής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που αναλίσκονται για την παραγωγή εγχωρίων προϊόντων με προορισμό ενδοκοινοτικές αποστολές, με την προϋπόθεση υποβολής αίτησης εντός 18/μήνου από της ημερομηνίας έκδοσης του τιμολογίου πώλησης, καταργήθηκε από 01.03.2002.

Ποια η προθεσμία ισχύος της απόφασης καθορισμού συντελεστή απόδοσης καυσίμων;

 

Η προθεσμία ισχύος της απόφασης της επιτροπής που καθορίζει τους συντελεστές απόδοσης καυσίμων, καλύπτει το οικονομικό έτος της ενδιαφερόμενης εταιρείας και όχι περισσότερα έτη.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 23 Νοέμβριος 2011 19:49
Greek English Turkish